Staalhandel van Zijl levert onderstaande Aluminium platen

- Alu vlakke platen
  Al 99,5
  AlMg1
  AlMg1 geanodiseerd
  AlMg3
  AlMg4,5Mn

- Alu traanplaten
  2-traans ongebeitst
  2-traans gebeitst
  5-traans ongebeitst
  5-traans gebeitst

- Alu rijstekorrel plaat

- Alu geperforeerde plaat